Giấy Cắt

Nhằm đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu cần thiết của khách hàng. Bên cạnh các mặt hàng giấy thùng, chúng tôi còn có các mặt hàng giấy cắt đóng gói với nhiều định lương khác nhau từ 55 gsm đến 120 gsm và các kích thước theo yêu cầu của quý khách A3, A4, A5, A0. Nhận cắt khổ theo yêu cầu, đóng gói exel hoặc thương hiệu riêng. Nhận đóng gói exel hoặc thương hiệu riêng.